Tom Jørgensen om mine malerier

Kunstanmelder ved Jyllands-Posten og redaktør ved Kunstavisen, Tom Jørgensen, har i bogen 101 kunstnere 2020/21 (udgives september 2020) skrevet følgende om mine malerier:

Hvis man bor i Varde og Ringkøbing Kommuner, vil man med det samme genkende motiverne i Ebbe Paludans malerier. Nørholm Skov, Ål Præstesø, Børsmose Strand, Hvide Sande by, dens kirke med det stoute tårn og den lange tange Holmland Klit skildres og tolkes igen og igen. Dertil kommer de fugle, som Ebbe Paludan har en tydelig fascination af. Måger, svaner, stære, ryler, strandskader og andre vadefugle males med hver fugls karakteristiske egenart.

Penselsporene er tydelige. Det drejer sig for Ebbe Paludan om at gengive motivet så friskt som muligt. Komplementærfarver sættes side om side: rødt overfor grønt, blåt overfor orange, gult overfor violet. Det giver liv og dynamik til kompositionerne. Det samme gør det skiftende perspektiv. Nogle malerier er skildret med svimlende og storslået fugleperspektiv, i andre gås der helt tæt på motivet, så himlen næsten er helt skjult af træer i efterårsløv. Ebbe Paludan er heller ikke bange for at male de mere prosaiske motiver: knejsende hvide vindmøller, en tysk bunker halvvejs nedsunket i sandet, sommerhuse i tætte klynger ved havet.

Ebbe Paludan er imidlertid mere end en landskabsmaler med motiver fra sin hjemegn. Også andre steder i Danmark finder vi bjergtagende horisonter, hvide strande, smukke kirker, grønne skove, blomstrende enge og øde heder. Når hans malerier er så spændende, er det, fordi han hæver den konkrete lokalitet op til noget almenmenneskeligt, ja noget guddommeligt, spirituelt, eller hvad man nu vil kalde fænomener, der er større end en selv. Her er det, farven kommer ind i spillet. Som Niels Larsen Stevns formår Ebbe Paludan at opnå en sådan lysintensitet i sine malerier, at man fornemmer en stærk tro på naturen som udtryk for og manifestation af mirakuløse kræfter. Kræfter, der først og fremmest viser sig i himlen. De indigofarvede, lyse turkise, rosa og, i et enkelt maleri med bølgende næsten van gogh´ske penselbevægelser, gule og grønne toner i himmelhvælvingen vidner om en kunstner, der anser naturen som et udtryk for guddommelig skaberkraft. En natur, vi som mennesker er en del af.

Det, man først og fremmest føler ved at betragte Ebbe Paludans malerier, er en umiddelbar glæde. De minder os om, hvor smuk og fortryllende naturen er, og hvor stort et privilegium, det er at være en del af den.